034 707 5555
Chúc mừng Nguyễn Văn Minh đã ứng tuyển thành công vào công việc: Đóng gói công nghiệp !!! Chúc mừng Nguyễn Văn Minh đã ứng tuyển thành công vào công việc: Đóng gói công nghiệp !!!

Công việc theo ngành nghề

TUYỂN 12 NAM NỮ CHẾ BIẾN BÁNH NGỌT LÀM TẠI TỈNH HYOGO

Số người đã và đang quan tâm: 189

Loại hình: Đặc định trong nước

Số lượng: 12 (người)

Tuổi từ: 20 - 38

Giới tính: Nam/Nữ

Nơi làm việc: Hyōgo 兵庫県 - Nhật Bản

Lương từ: 176,000 - 193,600 (¥)

TUYỂN 1 NỮ SẢN XUẤT QUẦN ÁO PHỤ NỮ TẠI HIROSHIMA

Số người đã và đang quan tâm: 190

Loại hình: Thực tập sinh

Số lượng: 1 (người)

Tuổi từ: 18 - 40

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Hiroshima 広島県 - Nhật Bản

Lương từ: 161,200 - 200,000 (¥)

TUYỂN 1 NỮ SẢN XUẤT QUẦN ÁO PHỤ NỮ TRẺ EM TẠI EHIME

Số người đã và đang quan tâm: 193

Loại hình: Thực tập sinh

Số lượng: 1 (người)

Tuổi từ: 21 - 35

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Ehime 愛媛県 - Nhật Bản

Lương từ: 148,191 - 183,682 (¥)

TUYỂN 1 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI FUKUOKA

Số người đã và đang quan tâm: 179

Loại hình: Đặc định trong nước

Số lượng: 1 (người)

Tuổi từ: 21 - 35

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Fukuoka 福岡県 - Nhật Bản

Lương từ: 164,150 - 215,000 (¥)

TUYỂN 2 NỮ SẢN XUẤT QUẦN ÁO PHỤ NỮ TẠI HIROSHIMA

Số người đã và đang quan tâm: 185

Loại hình: Thực tập sinh

Số lượng: 2 (người)

Tuổi từ: 23 - 35

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Hiroshima 広島県 - Nhật Bản

Lương từ: 162,067 - 200,000 (¥)

TUYỂN 3 NAM VẬN HÀNH CÁC THIẾT BỊ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA

Số người đã và đang quan tâm: 181

Loại hình: Đặc định trong nước

Số lượng: 3 (người)

Tuổi từ: 21 - 35

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Ōsaka 大阪県 - Nhật Bản

Lương từ: 220,000 - 270,742 (¥)