034 707 5555
Chúc mừng Nguyễn Văn Minh đã ứng tuyển thành công vào công việc: Đóng gói công nghiệp !!! Chúc mừng Nguyễn Văn Minh đã ứng tuyển thành công vào công việc: Đóng gói công nghiệp !!!

Công việc theo ngành nghề

TUYỂN 30 NAM NỮ NHÀ HÀNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA

Số người đã và đang quan tâm: 181

Loại hình: Đặc định quay lại

Số lượng: 30 (người)

Tuổi từ: 21 - 35

Giới tính: Nam/Nữ

Nơi làm việc: Ōsaka 大阪県 - Nhật Bản

Lương từ: 190,000 - 239,487 (¥)

TUYỂN 4 NAM XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA

Số người đã và đang quan tâm: 166

Loại hình: Đặc định quay lại

Số lượng: 4 (người)

Tuổi từ: 21 - 35

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Ōsaka 大阪県 - Nhật Bản

Lương từ: 240,000 - 250,000 (¥)

TUYỂN 5 NỮ VỆ SINH TÒA NHÀ LÀM VIỆC TẠI TOKYO

Số người đã và đang quan tâm: 175

Loại hình: Đặc định trong nước

Số lượng: 5 (người)

Tuổi từ: 21 - 35

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Tokyo 東京都 - Nhật Bản

Lương từ: 180,000 - 221,850 (¥)

TUYỂN 10 NAM NỮ CHẾ BIẾN BÁNH KẸO LÀM VIỆC TẠI MIYAGI

Số người đã và đang quan tâm: 151

Loại hình: Đặc định quay lại

Số lượng: 10 (người)

Tuổi từ: 21 - 35

Giới tính: Nam/Nữ

Nơi làm việc: Miyagi 宮城県 - Nhật Bản

Lương từ: 160,000 - 216,250 (¥)

TUYỂN 6 NAM NỮ CHẾ BIẾN BÁNH KẸO LÀM VIỆC TẠI MIYAGI

Số người đã và đang quan tâm: 174

Loại hình: Đặc định trong nước

Số lượng: 6 (người)

Tuổi từ: 21 - 35

Giới tính: Nam/Nữ

Nơi làm việc: Miyagi 宮城県 - Nhật Bản

Lương từ: 160,000 - 216,250 (¥)

TUYỂN 12 NAM NỮ CHẾ BIẾN BÁNH NGỌT LÀM TẠI TỈNH HYOGO

Số người đã và đang quan tâm: 151

Loại hình: Đặc định trong nước

Số lượng: 12 (người)

Tuổi từ: 20 - 38

Giới tính: Nam/Nữ

Nơi làm việc: Hyōgo 兵庫県 - Nhật Bản

Lương từ: 176,000 - 193,600 (¥)