034 707 5555
Chúc mừng Nguyễn Văn Minh đã ứng tuyển thành công vào công việc: Đóng gói công nghiệp !!! Chúc mừng Nguyễn Văn Minh đã ứng tuyển thành công vào công việc: Đóng gói công nghiệp !!!

Công việc theo ngành nghề

TUYỂN 25 NAM NỮ LÀM BÁNH NGỌT LÀM VIỆC TẠI AICHI

Số người đã và đang quan tâm: 153

Loại hình: Đặc định trong nước

Số lượng: 25 (người)

Tuổi từ: 21 - 35

Giới tính: Nam/Nữ

Nơi làm việc: Aichi 愛知県 - Nhật Bản

Lương từ: 176,000 - 280,000 (¥)

TUYỂN 2 NAM XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA

Số người đã và đang quan tâm: 184

Loại hình: Đặc định trong nước

Số lượng: 2 (người)

Tuổi từ: 21 - 35

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Ōsaka 大阪県 - Nhật Bản

Lương từ: 210,000 - 220,000 (¥)

TUYỂN 3 NAM VẬN HÀNH CÁC THIẾT BỊ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA

Số người đã và đang quan tâm: 157

Loại hình: Đặc định trong nước

Số lượng: 3 (người)

Tuổi từ: 21 - 35

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Ōsaka 大阪県 - Nhật Bản

Lương từ: 220,000 - 270,742 (¥)

TUYỂN 4 NAM XÂY DỰNG GIÀN GIÁO LÀM VIỆC TẠI OSAKA

Số người đã và đang quan tâm: 168

Loại hình: Đặc định quay lại

Số lượng: 4 (người)

Tuổi từ: 21 - 35

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Ōsaka 大阪県 - Nhật Bản

Lương từ: 220,000 - 272,000 (¥)

TUYỂN 4 NAM VẬN HÀNH CÁC THIẾT BỊ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA

Số người đã và đang quan tâm: 197

Loại hình: Đặc định quay lại

Số lượng: 4 (người)

Tuổi từ: 21 - 35

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Ōsaka 大阪県 - Nhật Bản

Lương từ: 240,000 - 260,000 (¥)

TUYỂN 2 NAM LÀM HÀN TẠI OSAKA

Số người đã và đang quan tâm: 160

Loại hình: Đặc định trong nước

Số lượng: 2 (người)

Tuổi từ: 20 - 38

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Ōsaka 大阪県 - Nhật Bản

Lương từ: 198,000 - 210,000 (¥)